Tablets och Truckdatorer

Robusta tablets och truckdatorer för användning i hårda miljöer. Motståndskraftiga mot vatten, damm, stötar och vibration. Vissa tablets är speciellt gjorda för brandfarliga miljöer (ATEX). Dessa har produktnamn som slutar på “EX”.

Showing all 31 results