Modulär design

Panel PC med helt plan front som monteras med VESA-fäste eller framifrån, har en bred frontram. Damm- och vätsketätad front enligt IP65-standard. Består av en skärm-modul och en dator-modul så att skärm och dator enkelt kan bytas oberoenda av varandra.

Showing all 11 results