Guide Bildskärm


Ska skärmen vara vattentät?

Om skärmen ska installeras i en miljö där den kan bli utsatt för vätskor och damm bör den ha en ip-skyddsgrad 65 eller högre. Det kan vara utomhusmiljöer eller miljöer som tvätthallar, industrier eller offentliga miljöer där spillda drycker och liknande kan förekomma.